pH

andreya's picture

Koliko se H+ jona,a koliko OH- jona nalazi u 100cm3 rastvora ciji je pH=11?

milicaradenkovic's picture

Ako je pH=11 onda je c(H+)= 10-pH pa je c(H+)=1-10(-11) mol/l

c1(H+)=1*10(-11)*/0.1=1*10(-10) mol/l

(OH-)=Kw/c(H+)=1*10(-14)/1*10(-10)=1*10(-4) mol/l