Stehiometrija

Dino98's picture

Na raspolaganju imate 20% rastvor glukoze (M=180 g/mol). Koliko treba uzeti ovog rastvora da se pripremi 50 mL 0,01 mol/L rastvora glukoze ?

khaleesi999's picture

w=20%
ms/mr=0,2 (masa supstance/masa rastvora)
n*M/mr=0.2

n se izracuna iz koncentracije i zapremine, jer je kolicina supstance uvijek ista
n= c*V= 0.01 mol/dm3 * 50* 10-3dm3=0,5*10-3mol

n*M/mr=0,2
0,5*10-3mol * 180 g/mol / mr=0,2
0.09g/mr=0,2
mr=0.45g
Mislim da je dobro,ali svakako bolje ako imas resenje pa ti treba postupak samo