Maseni udeo i masena koncentracija preko gustine i kolicinske konc.

filipm's picture

Izračunati maseni udeo i masenu koncentraciju azotne kiseline u rastvoru HNO3 ako je c(HNO3)=12.2mol/dm3 a  ρ = 1.35g/cm3

khaleesi999's picture

iz koncentracije odma vidis da u 1 dm3 imas 12.2mol supstance, dakle za V=1dm3, n=12,2mol
m(supstance)= n*M= 12,2mol * 63 g/mol
ms= 768,6g, odnosno 768,6 g/dm3

Maseni udio: w=ms/mr *100%
m(rastvora) = V*ρ = 1000cm3c* 1.35 g/cm3= 1350g
w=768,6/1350 * 100%
w= 56,93%