Reaktivnost (energija veze)

asterix's picture

Zašto je CO reaktivniji od N2 iako ima veću energiju veze?

MrChemist99's picture

Iako je energija veze ugljen(II)-oksida veća od energije veze molekula azota, ugljen(II)-oksid je polarno jedinjenje dok je molekula azota nepolarna pa postoji veća vjerovatnoća da elektronegativniji element u CO privuče drugu polarnu molekulu, i da se postojeće veze raskinu i formiraju nove mnogo lakše nego u molekuli N2.