pH rastvora KBr

Heisenberg99's picture

Na reagens boci u kojoj se nalazi kalijum bromid, između ostalih podataka o supstanci, proizvođač je naveo da je pH 5% rastvora KBr u intervalu od 5,5-8,5. Kako je to moguće kada se radi o soli koja je nastala iz KOH i HBr, oba jedinjenja imaju visoke vrijednosti Kb odnosno Ka, a joni koji potiču od jakih kiselina i jakih baza ne učestvuju u reakcijama hidrolize, dakle rastvor bi trebao da bude neutralan