Masa smjese

Katarinayw's picture

Prilikom zagrijavanja smjese cija je jedna od komponenti natrijum-hidrogenkarbonat,masa smjese smanjila se za 0.008g.Uz pretpostavku da su ostale komponente ostale ne promijenjene,odredite masu natrijum-hidrogen-karbonata.Formula:

2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O