N22

Natalija22's picture

Potrebna mi je pomoć oko ovog zadatka:

U arheološkom nalazištu pronađen je srebrni nakit mase 2.5412g. Nakit je pored srebra sadržao i ukrase nekog drugog materijala otpornog na kiseline. Rastvaranjem nakita u koncentrovanoj azotnoj kiselini izdvojilo se 448 ml gasa. Izračunati procenat srebra u nakitu. Rešenje je 85.