jacina kiselina

Elena.'s picture

zasto su jace kiseline gde ima vise kiseonika? tada su valjda bolje vezani H joni i onda teze disosuje ?

Dino98's picture

Jače su one koje imaju terminalni kisik**, dakle bez tog H atoma, npr sulfata je veoma jaka (ima 2 terminalna O vezana dvostrukim vezama za S), a još jača je npr prrhloratna koja ima 3...