Arenijusova teroija

milica93's picture

Pronaći tvrđenje koje NIJE tačno:

1. Kiseline su elektroliti koji pri disocijaciji u vodenim rastvorima kao pozitivne jone daju isključivo jone vodonika H+

2. Kiselinsko-bazne reakcije nisu moguće u drugom rastvaraču osim u vodi kao rastvaraču

3. Baze su elektroliti koji disocijacijom od negativnih jona daju isključivo hidroksidne jone OH-

4. Arenijus je tvorac teorije o elektrolitičkoj disocijaciji kiselina i baza

5. Reakcija između gasovitih supstanci vrši se i bez prisustva rastvarača

 

Pod 1, 3 i 4 je evidentno da su tvrdnje tačne, pod 2 je razumljivo da su reakcije moguće samo u vodi jer se i Arenijusova teorija može primeniti samo na vodene rastvore, jer jedina ima adekvatnu polarnost,  a kada je ponuđeni odgovor pod 5 u pitanju postoji primer reakcje gasovitog NH3 i HCl i bez prisustva vode kao rastvarača. Sve u svemu, ne mogu da pronađem tvrdnju koja NIJE tačna.

Jedino što primećujem kao nedostatak u tvrdnji broj 3 je to da nije naglašeno da li se radi o vodenom rastvoru.

Hvala unapred na pomoći.

Heisenberg99's picture

Кисело базне реакције су наравно могуће и у неводеним растворима, али оне нису дефинисане Арениусовом теоријом.