RASTVORLJIVOST

Danica_Trupkovic's picture

Nisam uspela rešiti ovaj zadatak pa molim za pomoć:

Kolika se masa soli istaloži hlađenjem 250 g zasićenog rastvora sa 90 stepeni na 20 ako je pri 90 stepeni rastvorljivo 70 g soli u 100 g vode, a pri 20 stepeni rastvorljivo je 20 g soli u 20 g vode. Rešenje je 73.46 grama, ja sam dobila 73.5 g i nije mi priznato pa ako netko može priložiti svoj postupak.Hvala