Zadaci - formule

SANDRIN's picture

1.Pri sagorevanju 10cm3 nekog gasovitog ugljovodonika sa viškom kiseonika zapremina se smanjila za 15cm3 . Pri tretiranju gasova zaostalih posle sagorevanja rastvorom kalijum-hidroksida , zapremina se smanjuje za 20cm3. Odrediti molekulsku formulu ovog ugljovodonika. 

2. Na visokoj temperaturi gvoždje reaguje sa vodenom parom dajući neki oksid. Vodena para je propuštena preko 4,8g usijanih gvozdenih opiljaka, koji su potpuno izreagovali . Masa drugog proizvoda reakcije bila je 0,4g . Napisati formulu oksid gvožđa.

Rešenja: 1. C2H2 i 2. Fe3O4

  Možete li mi objasniti kako se ovo radi?