kvantitativno određivanje Ca u rastvoru CaCl2

Slađana's picture

Može li mi neko reći kojom metodom i uz koji indikator mogu odrediti sadžaj kalcijuma u rastvoru kalcijum hlorida?

Ca hlorid je dobijen rastvaranjem supstance sa velikim sadržajem Ca karbonata u HCl.

Hvala!

 

Heisenberg99's picture

1. Gravimetrijski Kalcijum se istaloži u vidu oksalata, talog se filtrira,suši,žari i važe kao kalcijum oksalat monohidrat, kalcijum oksalat, kalcijum karbonat, kalcijum oksid, sve zavisi od temperature na kojoj se vrši žarenje(vidi termogravimetrijske krive)

2. Kompleksometrijskom titracijom sa EDTA Ovako se moze odrediti sadrzaj kalcijuma ali samo ukoliko je u rastvoru prisutan i magnezijum.Ukoliko nije, rastvoru se doda poznata kolicina neke soli magnezijuma. Uzmu se dva alikvota uzorka.Prvi uzorak se titriše sa EDTA uz indikator ErioT(Erio hrom crno T) do tacke ekvivalencije.Drugi uzorak se titriše uz indikator mureksid. Jedan indikator reaguje samo sa magnezijumom a drugi i sa kalcijumom i sa magnezijumom, pa se iz razlike utrošenih volumena EDTA izracunava sadrzaj Ca2+, dok se Mg2+ određuje direktno.