Aluminijum i Olovo, stehiometrija.

Rista's picture

1.​​​​​​Smesa Al i Al2O3 mase 10g tretirana je NaOH pri cemu se izdvojilo 2.24dm³ gasa. Naci procenat Al u smesi.

2.Sulfidna ruda mase 270g sadrzi 10%primesa. Posle przenja i redukcije ugljenikom dobijeno je Pb. Izracunaj m i NČestica Pb dobijenih iz rude.