Potrebna pomoć i pojašnjenje oko zadataka iz organske hemije

mucenik13's picture

1.Koliko grama metanola je potrebno da sagori da bi nastalo 22 grama ugljenik(IV)-oksida ?

2. Koliko grama butanske kiseline je potrbo da bi u reakciji sa natrijum-hidroksidom nastalo 2 mola odgovarajuće soli.

3. Koliki je maseni procentni sastav rastovora etanola ako se u 350 grama ovog rastvora nalazi 3,5 grama čistog etanola.

Da li neko ima ideju kako da se ovi zadaci urade? Hvala puno unapred!

 

Dino98's picture

1.  2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O

n(metanol):n(CO2)=2:2 =1:1

m(metanol)/M(metanol) = m(CO2)/M(CO2)

m(metanol) = m(CO2)* M(metanol)/M(CO2) =

m(metanol)= 22 g * 32/44 = 16 g

2. Radi se na identičan način kao prethodni zadatak, jednačina izjednačena, količinski odnos 1:1..

3. m(rastvora)= 350 g

m(etanol)= 3,5 g

--------------------------------------

W(etanol)= ?

W(etanol) = m(etanol) / m(rastvora) = 3,5 g / 350 g * 100% = 1 %