HITNO

Stasa Pekovic's picture

Da li neko zna da resi ovaj zadatak :

Natrijum-hlorid ima kubnu elementarnu celiju sa stranicom od 564 pm .Ako je gustina natrijum-hlorida 2.165 g/cm3 ,koliko ima parova jona natrijuma i hlora u elementarnoj celiji?