Estri

kicaa_'s picture

Da li neko može da reši:

1. Kako se naziva estar koji nastaje između:
a) etanske kiseline i metanola   
b) metanske kiseline i etanola
v) propanske kiseline i metanola

2. Napiši jednačinu esterifikacije između etanola i propanske kiseline.

milosh.00's picture

1. a)metiletanoat b)etilmetanoat v)metilpropanoat

2. CH3CH2OH + CH3CH2COOH----->CH3CH2COOCH2CH+ H2O

kicaa_'s picture

hvalaaaa