HITNO! POMOĆ ZA KRATAK ZADATAK

merjemOMG's picture

Izracunaj zapreminu koju zauzima 2g atoma helijuma, pri normlanim uslovima. Ar(He)=4

Dino98's picture

n(He) = m(He)/M(He) = 2 g  /  4 g/mol

n(He) = 0,5 mol

Vm= V/n => V(He) = Vm * n = 22,4 L/mol * 0,5 mol = 11,2 L​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​