prirodne vode

Mihajlo_T's picture

Molim za hitnu pomoć...treba da se uradi ovaj zadatak.

                                                                             

Ako se u 1dm kubni tvrde vode nalazi 180mg Ca2+ jona, koliko je zeolita potrebno upotrebiti za njihovo potpuno uklanjanje (M=365g/mol).