Koncentracija

Doraistrazuje1's picture

Ljudii treba mi pomoc, molim vas.

Izracunati koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru koji sadrzi 0,2mola natrijum hidrogenfosfata i 0,155mola natrijum dihidrogenfosfata posle dodatka 150ml HNO3 koncentracije 0,15mol/L. Ka=7*10^-8