Moze li neko da mi pomogne oko zadatka?

bokvica's picture

Zadatak glasi : Koliko će se dobiti litara vodonika i litara kiseonika elektrolizom 1l vode?

 

Ja sam pokusala da ga uradim, ali mi nema smisla to sto dobijem. 

 

2H2O ↦ 2H2+ O2

 

2:2= V(H2O) : V(H2)

 

V(H2)*2= 2*1l

 

V(H2)= 2l/2

 

V(H2) = 1l

 

Dalje nisam ni pokušavala da racunam za kiseonik, jer mi nije logično da dobijem 1l vodonika od 1l vode, a kiseonika nista. 

Dino98's picture

Reakcije na elektrodama:

K: 2H+ + 2e- --> H2

A: 2OH- --> O2 + 2H+ + 4e-

Prvu j-nu je potrebno sa 2 pomnožiti (da bi bio isti broj otpušenih i primljenih elektrona), pa je onda:

n(H2):n(O2) = 2:1 ==> n(H2) = 2n(O2)

V(H2O) = 1 L ==> n(H2O) = 1L /22,4 L7mol = 0,045 mol

n(ukupno) = n(H2) + n(O2)

n(ukupno) = 2n(O2) + n(O2) = 3n(O2) ===> n(O2) = 0,045 / 3 = 0,015 mol

n/H2) = n(O2) *2 = 0,03 mol

V(O2) = 22,4 L/mol *  0,015 mol = 0,336 L = 336 mL

V(H2) = 22,4 L/mol * 0,03 mol = 0,672 L = 673 mL