pH za prijemni

karategirl's picture

ph rastvora NaOH (potpuno disosovan) , masene koncentracije 0,4 g/l je: rešenje je 12? Ako neko moze da objasni, hvala unapred!

Dino98's picture

γ (NaOH) = 0,4 g/L

Za preračunavanje masene koncentracije u količinsku koristi se formula:

c = γ /M 

c(NaOH) = 0,4 g/L  /  40 g/mol = 0,01 mol /L

 

S obzirom da je NaOH potpuno disosovan, to znači da važi:

c(NaOH) = c(OH-)

 

Ako znamo koncentraciju OH- jona možemo pOH računati:

pOH = - logc(OH-) = - log 0,01 = 2

U zadatku se traži oH vrijednosti:

pH + pOH = 14

pH = 14 - pOH = 14-2 = 12

 

karategirl's picture

Hvala puno!!!