pH za prijemni

karategirl's picture

Stepen disocijacije amonijaka u rastvoru koncentracije 0,2 mol/l iznosi 0,5 . pH ovo rastvora je: rešenje 12 . Hvala unapred.

Heisenberg99's picture

[OH-]=c(NH3)*z*alfa

z je broj molova OH- jona koji nastaju disocijacijom jednog mola baze, za amonijak odnosno amonijum hidroksid je 1 jer

NH3 + H20 -----> NH4+ + OH-

Alfa je stepen disocijacije i dat je u zadatku u procentima, pa će biti da 0.5% = 0.005

[OH-]=0.2mol/l * 0.005=0.01mol/l = 10^-2

pOH=-log([OH-])= 2

pH=14 - pOH = 12

karategirl's picture

Hvala! :)