Oksidaciona i redukciona sredstva

GrayMeredith's picture

1.U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja koja mogu da se koriste i kao oksidaciona i kao redukciona sredstva u zavisnosti sa čime reaguju:

1 HCL,KMnO4,H2SO4,HNO3.HNO2

2.HS2,H2SO4,H2SO3,H2O2,HCL

3.H2O2,H2F2,H2S,HNO3,H2SO4

4.H2S,SO3,KMnO4,HCL,H2O2

5.H2SO3,H2O2,KCLO2,SO2,KNO2

 

2.U kom nizu se nalaze sustance koje mogu da se koriste samo kao redukciona sredstva:

1.H2S,CaH2,Cu,NH3

2.H2S,H2O2,I2,Na

3.CL2,NaH,H2S,H2O2

4.NaCl,I2,H2S,Cu

5.Br2,KBr,H2S,K

 

Molim Vas pomoć oko ova dva zadatka,kako da razlikujem oksidaciono i redukciono sredstvo?