HITNO MI TREBA POMOC OKO ZADATKA (POSTPAK)!!!

Mala444's picture

Jel moze pomoc? Hitno jee, sto preee!!!!!!!!

Stepen disocijacije mravlje kiseline u rastvoru koncentracije 0,2mol/dm3 iznosi 0,03. Izracunajte konstantu disocijacije ove kiseline.

KANCER2005's picture

najs

 

Mala444's picture

Pomocc oko zadatka

Anita Marinkovic's picture

Koliko je maseni udio ugljenika i kiseonika u glukozi(postupak)

Mala444's picture

Treba mi postupak hitno je za ovaj zadatak gore

 

Dino98's picture

HCOOH <--> H+ + HCOO-

Izraz za Ka:

Ka = c(H+)xc(HCOO-) / c(HCOOH)

Zna se da vrijedi: c(H+) = c(HCOO-)

Koncentracija nekog jona u rastvoru je: 

cj = c x alfa

cj = 0,2 mol/L x 0,03 = 0,006 mol/L

Ka = cj^2 / c(kiseline )

Ka = 3,6 x 10^-5 / 0,2 = 1,8 x 10^-4 mol/L

Dino98's picture

Molekulska formula glukoze : C6H12O6

W(C) = 6*Ar(C) / Mr(C6H12O6)x100% = 72,06/180,16 = 40 %

W(O) = 6*Ar(O) / Mr(C6H12O6)x100% = 96/180.16 = 53,29 %

Za svaki novi zadatak napravite novu temu, da bude sajt pregledniji za pretraživanje zadataka.

Anita Marinkovic's picture

Dino98 hvalaa

arsenherman3035's picture

Pri sintezi amonijaka iz elemenata pod odredjenim uslovima,u ravnotezi se nalazi 0,1mol/dm^3 N2, 0,2 mol/dm^3 H2 i 0,8 mol/dm^3.Izracunajte konstantu ravnoteze ove reakcije,kao i polazne koncentracije N2 i H2.

Prvi dio mi je i te kako jasan,ali ne znam kako odrediti polazne koncentracije.Moze li pomoc?

arsenherman3035's picture

Ovo 0,8 mol/dm^3 se odnosi na amonijak

Luka Dragic's picture

Koliko ima mola belog fosfora P4 u 62gr ove supstance? 

Luka Dragic's picture

Koliko ima mola belog fosfora P4 u 62gr ove supstance? 

arsenherman3035's picture

Koristis formulu n=m/M.Masu vec imas,treba ti molarna a ona je jednaka molekulskoj u ovome slucaju.M=4*Ar(P) itd.

Odatle ces dobiti M i uvrstis u formulu i zavrseno

Luka Dragic's picture

hvala !