hemija zadatak

slavkovic353's picture

Izracunaj maseni procenat azota u alaninu(α-aminopropanska kiselina)?