Alkalni metali

amco@96's picture

Svi alkalni metali su jaka redukcijska sredstva. Mogu li se ti metali upotrijebiti kao redukcijska sredstva za spojeve rastvorene u vodi?

Dino98's picture

Nikako ne mogu.

Oni odmah vrše redukciju u vodi, evo primjer za Na, al važi i za ostale alkalne metale:

Na (s) + H2O ----> NaOH + 1/2 H2

(Pravilnije bi bilo napisati NaOH u obliku jona, al oke je i ovako).