AgNO3 reakcije

amco@96's picture

Šta će se desiti (prikazati reakcijama) ako otopini AgNO3 dodamo:

a) otopinu amonijaka

b) otopinu kalij-jodida

c) Otopinu natrij tiosulfata 

Dino98's picture

Umjesto AgNO3 praktičnije je pisati samo jon Ag+

a) kompleksiranje..

Ag+ + 2NH3 --> Ag(NH3)2 +

b)

Ag+ + I- ---> AgI(s)

c)

2Ag+ + S2O32- + H2O ---> Ag2S(s) + H+ + HSO4-

amco@96's picture

Hvala puno, imam sutra ispit iz Anorganske, sigurno će pomoći :D