Hidrogenovanje

GrayMeredith's picture

Koje od navedenih kiselina ulaze u sastav trigliceridamako se za potpuno katalitičko hidrogenovanje 0,25 mol tog triglicerida troši 4,5 X 10 na 23 molekula vodonika?

1) Palmitinska,arahidonska,palmitoleinska

2) Limoleinska,oleinska,palmitinska

3) Linolna,oleinska,palmitoleinska

4) Palmitinska,stearinska,arahidonska

5) Linolna,stearinska,palmitoleinska

odgovor je pod 5,ako može postupak ,hvala unapred