Treba mi pomoć!

Leny's picture

Koliko treba odvagati čvrstog kalijum hidroksida da se u potpunosti neutralizira 5 g sulfatne kiseline? 

Dino98's picture

2KOH + H2SO4 ---> K2SO4 + H2O

n(KOH) : n(H2SO4) = 2:1

n(KOH) = 2n(H2SO4)

m(KOH) / M(KOH) = 2m(H2SO4)/M(H2SO4)

m(KOH) = 2m (H2SO4) * M(KOH)/M(H2SO4)

m(KOH) = 10 g * 56,11 g/mol / 98 g/mol

m(KOH) = 5,72 g