Energetika i termodinamika

London123's picture

Izracunati standardnu entalpiju obrazovanja magnezijum-oksida iz elemenata ako se prilikom oksidacije 2,4 g magnezijuma oslobodi 60 kj toplote?

Nemam resenje, ali me svakako buni u ovakvim zadacima da li je formula

dHf  =Q/n

Ili dHr = Q/n?

Npr kod ovog zadatka 

2Mg + O→ 2 MgO

Iz podataka dobijemo da je n(Mg) = 0,1 mol = n(MgO) 

dHr = dHf (MgO) * 2

I sad ako je formula:

dHr = Q/n = 60kJ / 0,1mol  = 600 kJ/mol 

***

ovde me jos interesuje da li kada u zadatku piše da se oslobodilo 60 kJ to znaci da je Q = - 60 kJ ili cemo samo racunati sa 60 bez minusa?!

***

Onda je dHf(MgO) = 600 kJ/mol / 2 = 300 kJ/mol

Ili - 300 ako racunamo da je Q=-60 kJ

Sta je tacno a sta nije, molim Vas pomozite?