Sekundarni kalcijum fosfat

SandraM's picture

Moze li pomoc u vezi sa ovim zadatkom?

U reakciji fosfor-pentoksida i kalcijum-hidroksida tako da nastaje sekundarni kalcijum-fosfat, molski odnos je:

A) 1:4    b) 1:6   c) 1:3   d)2:3   e) 3:2

milosh.00's picture

P4O10 + 4 Ca(OH)2 -----------> 4 CaHPO4 + 2 H2O

I kao što vidiš odnos P4O10 : Ca(OH)2 = 1 : 4

Znači pod A je tačno rešenje. :)

milosh.00's picture

Primarni fosfat je dihidrogen fosfat H2PO4 (-);
Sekundarni fosfat je hidrogen fosfat HPO4 (2-);
Tercijarni fosfat je fosfat PO4 (3-);

SandraM's picture

Hvala mnogo. Mislila sam da reakcija ide drugacije.

Sad mi je jasno :)