Molski odnos

SandraM's picture

Moze li pomoc? Cini mi se da ovdje nije ni ponudjen racan odgovor:

U reakciji aluminijum-oksida sa vodenim rastvorom kalijum-hidroksida molski odnos oksida, hidroksida i vode je: 

a) 1:4:2   b) 1:1:2   c) 1:1:3   d) 1:2:3   e) 2:3:2