Rastvori

jelena. Aaa's picture

Izracunati procentnu koncentraciju rastvora koji nastaje rastvaranjem 12,33g kalcijum- sulfata dihidrata u 50g destilovane vode?

1)15,64% CaSO4*2H2O

2)12,33% CaSO4

3) 19,78% CaSO4 * 2H2O

4) 15,64 % CaSO4

5) 12,33 %CaSO4 * 2H2O 

marta1's picture

Formula za izracunavanje procentne koncentracije je W=masa supstance/masa rastvora. Masa rastvora ti je zbir rastvaraca i supstance. Ukoliko je naglaseno da se izrazi u procentima onda dobijeni kolicnik pomnozis sa 100%. 

Sto se ovog zadatka tice: masa supstance-12.33g CaSO4

masa rastvaraca-50g H2O

masa rastvora-62.33g CaSO4*2H2O

Iz ovih podataka izracunas W=0,1978*100%=19,78%

Dkle tacan odgovor bi bio pod 3.