Cink

stamenkovica02's picture

Najrasprostranjeija ruda cinka je sfalerit. Najvece kolicine cinka u industriji se dobijaju iz ove rude pirometaluruskim postupkom. Najpre reakcijom sa kiseonik sfalerit se prevodi u cink-oksid. A dalje dejstvom ugljenika nastaje elementarni cink. Koliko atoma cinka nastaje iz 1.948g  rude sfalerita? Ar(Zn)=65.4 Ar(O) =16 Ar(S) =32 Ar(C)=12

1)0.12* 10 - 22; 2)1,2*10 23; 3) 1,2 *10 - 23 4)1,2 *10 22 5) 1,2 *10 24