Brzina hemijske reakcije

stamenkovica02's picture

Kako ce se promeniti brzina hemijske reakcije ako se zapremina smanji dva puta?

A (l) + 2 B(l)---> 3C(s)

A) brzina se ne moze odrediti zakonom o dejstvu masa

B) poveca 27 puta

V) poveca 9 puta

G) smanji 27 puta

D) smanji 9 puta