HITNO MI TREBA POMOĆ

Limenko44's picture

1. Izračunaj maseni udeo magnezijuma i kalcijuma u dolomitu.
2. Odredi kojoj grupi pripadaju u zavisnosti od tipa hemijske veze.
Kalijum-hidrid, magnezijum-hidrid, aluminijum-hidrid, fosfin.

Limenko44's picture

*kalijum-hidrid