Organska hemija

Marija 2020's picture

Može pomoć?

Koliko ima izomernih 1,2-dijodpentana?(kako bih mogla to da odredim?)