Disocijacija

Anita Marinkovic's picture

Stepen disocijacije sircetne kiseline u rastvoru koncentracije 0.1 mol/dm3 iznosi 0.0132.Izracunaj konstantu disocijajcije ove kiseline.

Hvala unapred