pH-vrednosti HITNA POMOĆ!

KemijaNik's picture

Izračunaj pH-vrednost rastvora kada se u 15mL 0,05 mol/L CH3COOH doda 37mL 0,02 mol/L KOH Ka=1,8x10-5.

 

Predrag Milosevic's picture

Da vidimo prvo sta mozemo da zakljucimo bez racunanja sta se trazi i sta imamou ovom zadatku.

Trazi se pH...znaci treba da znamo koncentraciju H+ iona i to izrazenu u molovima po dm3.

Zapremina rastvora koji nastaje ce biti 52 ml (15ml + 37ml)...a nama ce trebati racun za 1000cm3...ali prvo da vidimo koliko molova H+ ce biti u tih 52ml pa cemo to lako da proporcionalno podesimo na 1000cm3.

Sad da obratimo paznju na reakciju..sta se tu desava.

Sircetna kiselina i kalijum hidroksid reaguju jedan na jedan (1 mol na 1 mol):

CH3COOH +  KOH ------->    CH3COO-  + K+   +   H2O

Koliko mi imamo molova CH3COOH i KOH?

Za CH3COOH ce biti x = 15 * 0.05 /1000 = 0.00075 mola

Za KOH ce biti x = 37 * 0.02 /1000 = 0.00074 mola

Znaci imamo nesto malo vise sircetne kiseline nego KOH i taj visak ce biti 0.00001 mola i to u 52 ml zapremine.

Koliko bi iznosio taj visak da imamo 1000cm3 takvog istog rastvora (za pH sav racun treba da se svede na 1000cm3)...sledi...proporcija:

x = 0.00001 * 1000 / 52 = 0.0001923 mola / dm3

Kada bi sircetna kiselina bila jaka kiselina tada bi ovaj rezultat bio i rezultat za H+ ione ali to nije jaka kiselina nego slaba i samo ce deo od tih 0.0001923 mola da disisuje i generise H+ ione koji nas interesuju...u tom slucaju koristimo izraz za Ka

Ka = [CH3COO-]*[H+] / [CH3COOH]

Treba da znamo da [CH3COOH] ce biti nasih 0.0001923 mola umanjeno za deo koji je disosovao...oznacimo ga sa X...i nagradice se X mola CH3COO-  i   X mola H+.

1.8x10(-5) = [X]*[X] / [0.0001923 - X]

Resimo tu kvadratnu jednacinu.

Ponekad u izrazu [0.0001923 -X] zanemarimo X uz pretpostavku da je to mali broj ali i 0.0001923 mali broj pa je bolje da to ne cinimo jer bi napravili gresku...ali bi nam to olaksalo racun.

Ja sam koristio kalkulator za kvadratne jednacine na Internetu i dobio dva resenja, jedno je bilo negativno i to sam, naravno odbacio...tako da je x=5.0518x10(-5) H+ iona.

Sad kad primenimo formulu za pH = -log[H+]

pH =-log[5.0518x10(-5)] = 4.3

Koji bi rezultat bio da sam zanemario ono X u izrazu [0.0001923 -X]

Ja sam dobio pH=4.2 nije velika razlika a racun je mnogo jednostavniji jer se samo izracuna koren bez primene kvadratne jednacine.

KemijaNik's picture

Hvala na super objasnjenju. A sta kada su mi molovi iste vrednosti? Evo konkretno na ovom zadatku da to zamislimo?

Predrag Milosevic's picture

Ako imamo jednak broj molova i kiseline i baze, a znamo na osnovu hemijske jedncine da je odnos 1 : 1...to znaci da ce doci do potpune neutralizacije i nastace samo odgovarajuca so i voda. Ta so (Kalijum acetat CH3COOK je so slabe kiseline i jake baze i bice disosovana ali ioni CH3COO- i K+  se razlicito ponasaju u vodi...CH3COO- ima tendenciju da reaguje sa H+ iz vode i da nagradi CH3COOH..na taj nacin ce nastati "manjak" H+ iona a visak OH- (kojih takodje ima u vodi) pa ce rastvor biti bazan (pH ce biti veci od 7).