Model kristalne strukture NaCl

danica_d's picture

Koja je razlika između ova dva modela NaCl: 

https://www.science2education.co.uk/image/display/MKO12727

ne kapiram što se želi naglasiti levim, a što desnim? Hvala 

 

Predrag Milosevic's picture

I jedan i drugi model imaju istovetan raspored iona, jedino sto je udaljenost izmedju Na i Cl iona u drugom slucaju veca...ako se zapitamo kako je moguce "pomerati" ione u kristalu....sve  ukazuje na povisenu temeperaturu....Naime kristal obicno ima pozitivnu termalnu ekspanziju.

Ili, ako je rec o istoj temperaturi, naprosto drugi model je "pregledniji"...da studenti bolje vide "unutrasnji" raspored iona u kristalu.....

danica_d's picture

jedino što ovaj model ne prikazuje zorno veličine kationa i aniona dok onaj drugi gde su ti ioni gusto pakirani pokazuje. 

je li koordinacijski broj u toj ćeliji 6 za Na i 6 za Cl zato što je odnos aniona i kationa u tom jedinjenju također 1:1? ili kooridnacijski broj zapravo nema s time veze? pročitala sam na jednom web sajtu sledeće: "Jedinične ćelije natrijevih i kloridnih iona međusobno su pomaknute za polovinu duljine brida jedinične ćelije." što to točno znači, nisam baš razumela. 

zašto se, kad se računa dužina brida ćelije NaCl ne uzimaju u obzir kompletni Cl- ioni tj. zašto dužina a ne ide preko svih atoma? 

slika: https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/pro...

Predrag Milosevic's picture

Da odgonetnemo sta je autor teksta o kristalnoj resetci hteo reci...

Prvo, mozemo da napravimo...ili bolje reci, da zamislimo jedincnu celiju za Cl...u tom slucaju ioni Cl-  bi bili na uglovima kocke, a Na+ unutra....ali mozemo da napravimo i jedincnu celiju Na+, gde su sada ioni Na+ na uglovima kocke, a Cl- negde unutra.

I jedan i drugi model su samo mali "komadic" velikog kristala ali mi uzmemo samo onaj deo koji se ponavlja i kad uzmemo jedincnu celiju sve ostale se samo slazu na to ali ih iz prakticnih razloga ne "crtamo".

Kako iz te "kocke" koja npr ima na uglovima Cl- ione da dobijemo kocku koja na uglovima ima Na+ ione...pa jednostavno samo je malo pomerimo, jedan korak, na pola puta izmedju dva Cl- iona (a tu se nalazi Na+ ion) i odmah cemo dobiti Na+ jedinicnu celiju za NaCl gde su sada Na+ ioni na uglovima kocke....

Predrag Milosevic's picture

Da dodam jos nesto u vezi koordinacijskog broja...

Svaki ion u NaCl...bilo Na+ ion  ili Cl- ion je okruzen sa 6 drugih suprotno naelektrisanih iona...drugim recima takav ion sedi u centru oktaedra...naravno u kristalu je okruzen i sa mnogo drugih iona ali ovih 6 je najblize...