pH jakih baza i kiselina

Dario.V19's picture

1. Kolika je pH-vrednost rastvora koji se dobija mešanjem 35 cm3 rastvora koncentracije 0,02 mol/dm3 NaNO3 sa 65 cm3 rastvora HNO3 koncentracije 2·10−6 mol/dm3

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku ne treba da se obaziremo na NaNO3 ...to je so jake kiseline i jake baze.

Treba da obratimo paznju samo na HNO3.

Kada pomesamo ta dva rastvora zapremina ce biti 65 + 35 = 100 cm3

H3O+ ione donosi samo HNO3...C1*V1 = C2 *V2

C = 65 * 2*10^(-6) / 100

C = 1.3 * 10^(-6)

znaci pH = -log[1.3*10^(-6)] 

pH = 5.9