Koligativne osobine rastvora

jokii233's picture

Treba mi pomoć oko sledećeg zadatka....

Na kojoj temperaturi mrzne rastvor dobijen rastvaranjem 234mg aluminijum-karbonata u 10dm3 vode ako je  alfa 25%.

Predrag Milosevic's picture

Kada je rec o koligativnim osobinama rastvora...najvaznija je stvar znati broj cestica u rastvoru.

U ovom zadatku imamo relativnu teskocu jer aluminijum karbonat u stvari reaguje sa vodom, a ne samo "rastvara"..tako da nam to komplikuje stvari...

 

Al2(CO3)3   +  3H20  ------>  Al(OH)3   +3CO2

Aluminium hidroksid je nerastvorljiv i njega ne racunamo jer pada kao talog, a CO2 takodje izlazi iz sistema.

Takodje...ovde imamo veoma malu kolicinu (svega 234mg) u veoma velikoj zapremini 10 litara....pa bi mogli da razmisljamo da se ipak nesto Al(OH)3 rastvori ...rastvorljivost Al(OH)3 je nekih 0.0001g/100mL

Sta se hoce reci sa alfa=25% ?

Predrag Milosevic's picture

Prica bi mogla biti sledeca....

U pocetku nasih 234mg aluminium karbonata ce reagovati sa vodom i napraviti 78mg Al(OH)3...ali od tih 78mg u 10 litara ce biti rastvoreno svega 10mg jer je rastvorljivost Al(OH)3 veoma mala...

Al(OH)3  ------> Al+++    + 3OH