Reakcije dobijanja soli- stehiometrija

Emilija3001's picture

Izračunaj broj atoma gasa koji se izdvaja u reakciji 2g Mg sa odgovarajućom količinom nitritne kiseline.

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 1

Napises hemijsku jednakost..tj sta se desava

Posle gledamo na desnoj strani koliko molova gasa se izdvoji

Pomnozis taj broj molova sa Avogardovim brojem...i dobices broj molekula...e sad koliko atoma...zavisi koliko molekula gasa  ima atoma....ako ima 2 onda broj molekula pomnozis sa 2...i to je to.....broj atoma gasa