Rastvorljivost

Emilija3001's picture

Zasićen rastvor neke soli na 80⁰ C ima masu 310 g. Masa vode u tom rastvoru  je za 90 g veća od mase soli. Koliko  g soli će se izdvojiti iz rastvora ,ako se on ohladi na 0⁰ C (u 100g vode na 0⁰ C rastvara se 14,3 g soli); Rešenje: 81,4g

Molim za pomoć.

Predrag Milosevic's picture

Ovde moramo da vidimo koliko ima soli a koliko vode u tih 310g rastvora.

Ako je x masa soli onda je masa vode x + 90 g. Znaci...

310g = (x +90) + x

x= 110g soli...znaci vode ima 200g...sve zajedno 310g. Lepo....

Sad da vidimo sta kazu kad je temperatura rastvora 0C...kazu u 100g rastvaraca (vode) moze da se rastvori samo 14.3g soli....Mi imamo 200g vode ...znaci maksimalno moze da se rastvori 28.6g.

Kako je bilo rastvoreno 110g soli...sada ce se iskristalisati 81.4g i samo 28.6 ce biti rastvoreno.