standardna entalpija

Beelm's picture

Oksidacijom 9 g glukoze oslobodi se 150 kJ toplote. Izračunati standardnu entalpiju stvaranja glukoze (u kJ/mol), ako su entalpije stvaranja učesnika u reakciji: ΔfH (H₂O(l)) = -285,8 kJ/mol; ΔfH (CO2(g)) = -393,5 kJ/mol

Zdravo, može li mi neko pojasniti kako se generalno rade ovakvi tipovi zadataka pošto ih nismo imali u srednjoj ali bi se mogli pojaviti na prijemnom, hvala unaprijed

stefan17's picture

Entalpija je toplotni sadrzaj supstance. Dakle, u ovakvim zadacima ti imas dva tipa da kazemo entalpije. Prvi se oznacava sa ∆fH i zove se entalpija stvaranja supstance. Drugi tip je entalpija reakcije iliti ∆rH odnosno koliko se toplote oslobadja ili vezuje tokom reakcije.

Ako je entalpija reakcije manja od nule, odnosno negativan broj, onda je reakcija EGZOTERMNA i oslobadja se toplota. Suprotno je ENDOTERMNA kad je delta rH veće od nule.

Entalpija reakcije se racuna tako sto se prvo izjednaci reakcija ako nije izjednacena, a zatim se zbir entalpija stvaranja reakcionih proizvoda oduzme od zbira entalpija reaktanata.

Pri tome imamo pravilo da čiste supstance odnosno elementi imaju entalpiju=0 odnosno ne ubrajaju se u reakciju.

Npr ako imamo reakciju

2CO+O2->2CO2 nama je

∆rH = 2∆fH(CO2)-2∆fH(CO)

U zadacima uvijek daju te entalpije formacije iliti stvaranja za svaku supstancu pa ne moras znati napamet

stefan17's picture

Malo sam objasnio s obzirom da to niste radili u skoli, pa da mozes primjenit u ostalim zadacima.

Glukoza je monosaharid sa 6C atoma i formulom C6H12O6 i njenom potpunom oksidacijom dobijaju se CO2 i H2O

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2+ 6H2O

M(C6H12O6) = 180g/mol

n(C6H12O6) = 0.05mol

Imamo formulu ∆rH = Q/n gdje je Q kolicina toplote koja se oslobodi a ovo n je kolicina supstance (u ovom slucaju od 0.05 mol oslobadja 150kJ. Posto oslobadja pišemo Q= -150kJ (egzotermna))

∆rH = -150kJ/0.05 mol = -3000kJ/mol

Znaci ova reakcija gore sto sam napisao oslobadja 3000kJ

∆rH = 6∆fH(CO2) + 6∆fH(H2O) - ∆fH(C6H12O6)

-3000 = 6× (-393.5)+ 6× (-285.8)- ∆fH(C6H12O6)

I kad sredimo dobijamo da je ∆fH(C6H12O6)= -1075.8 kJ/mol

Beelm's picture

Hvala puno