Molekulska i empirijska formula

Shiro32's picture

Ovako glasi zadatak:

Sagorjevanjem 3.52 grama nekog organskog jedinjenja dobije se 8.847 gCO2 i 2.718 grama H2O, na temperaturi od 110*C i pritisku od 101.3 kPa, volumen ovog jedinjenja od 29.18 ml ima masu 0.065grama. Odrediti empirijsku i molekulsku formulu jedinjenja ako sadrzi ugljik, vodik i kisik

Je l moze neko objasniti ovaj zadatak i ovakav tip zadataka i ako gdje ima neka literatura da se bavi ovakvim zadacima ako mozete proslijediti bio bih zahvalan jer se spremam za prijemni. Hvala jos jednom.

stefan17's picture

Kod ovakvog zadatka moras da znas da ti sagorijevanjem organskog jedinjenja sa CHO sav ugljenik prelazi u CO2 , sav vodonik u H2O . Nadjes masu ugljenika, vodonika i kad dobijes te mase, masu kiseonika izracunas tako sto od mase organskog jedinjenja oduzmes masu ugljenika i vodonika. Zatim sve pretvoris u kolicine (broj molova) i dobijes empirijsku formulu

n(C) = n(CO2)

n(C) = 2.718g / 44 g/mol = 0.2mol

m(C) = 0.2 mol × 12g/mol = 2.4g

 

n(H) = 2n(H2O)   (jer imamo u vodi 2 H atoma)

n( H) = 2 × 2.178g / 18g/mol

n(H) = 2 × 0.15 = 0.3mol

m( H) = 0.3g

 

m( O) = 3.52g - 2.4g -0.3g = 1.82g

n(O) = 1.82g / 16g/mol = 0.05mol

 

C: H : O = 0.2 : 0.3 : 0.05

C : H : O = 4 : 6 : 1

Empirijska formula jedinjenja je C4H6O 

Molarna masa te empirijske formule iznosi 70 g/mol

 

E sad idemo na drugi uslov zadatka. Kaze da na temperaturi 110 C i pritisku 101300 Pa zapremina jedinjenja iznosi 0.065g

Koristimo jednacinu idealnog gasa

T = (273+110) K = 383K

V = 29.18 × 10-⁶ m³

p = 101.3 × 10³ Pa

pV=nRT

n = pV / RT

n = 101.3×10³ ×  29.18 × 10-⁶ / 8.314×383

n = 0.93 × 10-³ mol odnosno 0.00093 mol

n = m /M

M = m/n

M = 0.065g / 0.00093 mol

M= 69.9 sto je priblizno 70g/mol

To znaci da nase jedinjenje mora imati molarnu masu 70g/mol i da nam empirijska formula odgovara molekulskoj formuli. Formula trazenog jedinjenja je C4H6O