Ph Rastvora

amco@96's picture

Koliki će biti pOH rastvora koji u 100 mL rastvora sadrži 0,2 mola KOH i 0,05 mol sulfatne kiseline ? (Potpuna disocijacija)

Predrag Milosevic's picture

Ovde gledamo prvo sta ostane u visku u tih 100ml 

pisemo reakciju...

H2SO4  +  2KOH   -------->   K2SO4   +    2H2O

znaci odnos je 1 : 2   (kiselina : baza)

sad malo rzmislimo i vidimo da ce izreagovati sva kiselina i da ce potrositi 0.1 mol KOH...a to znaci da ce ostati neizreagovano 0.1 mol KOH i to u 100ml....a kad bi sad zamislili 1000ml to bi bilo kao 1 mol/dm3 KOH

pOH ce biti 0

a pH ce biti 14