Pufer

Pedjolini's picture

Izracunati pH vrednost puferskog ratvora koji u 350cm3 sadrzi 0,12mol NaHCO3 i 0,008mol Na2CO3. Kiselinske konstante ugljene kiseline iznose K1 = 4,3* 10-7 i K= 5,6 * 10-11 . 
Sta da uradim sa ovim konstantama?
Unapred hvala :)

milicaradenkovic's picture

Jel tebi u zadatku dato 0.008 mol Na2CO3 ili 0.08 mol jer sam ja na internetu nasla da je 0.08 mol.

NaHCO3 i Na2CO3

HCO3- + H2O----------------->CO32- + H3O+

K2={CO32-}*{H3O+}/{HCO3-}

{HCO3-}=n/V=0.12/0.35=0.343 mol/l

{CO32-}=n/V=0.008/0.35=0.0229 mol/l

5.6*10(-11)=0.343*{H3O+}/0.0229

{H3O+}=1.282*10(-12)/0.343

{H3O+}=3.74*10(-12) mol/l

pH= -log{H3O+}= -log{(3.74*10(-12)}=11.43

ili

pH=pK2+log{CO32-}/{HCO3-}

pH=10.25+log(0.0229)/(0.343)

pH=10.25+1.18=11.43 pa ti zapamti sta ti je lakse