Čestice atoma

asterix's picture

Množina od 3,54 mola kationa 2+ sadrži 2,13*10^25 elektrona i 2.56*10^25 neutrona. Odredite A i Z broj atoma.

hvala.

Predrag Milosevic's picture

Z je atomski broj tj broj protona u jezgru.

A je maseni broj i tu racunamo i protone i neutrone.

Prvo svedemo sav racun umesto 3.54 mola na 1 mol.....drugim recima podelimo nas broj elektrona i neutrona sa 3.54.

U tom slucaju (kad gledamo jedan mol) elektrona imamo 6.02 * 10^(24).....a neutrona  7.23 * 10^(24)

Sada umesto 1 mola treba da gledamo jedan atom...znaci delimo to sto imamo od elektrona i neutrona sa 6.02 * 10^(23) tj  brojem cestica u jednom molu (bilo cega)

Znaci, ako gledamo samo jedan atom broj elektrona je 10

Broj neutrona je 12.

Koliko je protona? Taj broj bi trebao biti kao i broj elektrona ali receno je da posmatramo kation koji ima 2  elektrona manje (pa je 2+)....znaci broj protona je Z=12

A je zbir protona i neutona...tj 24