Kako glasi formula za izračunavanje konstante kiselosti (Kk) za diprotične i triprotične kiseline (Kao H2SO4 i H3PO4)?

Tomo's picture

Znam da je na primer za CH3COOH Kk = 1,8 * 10-5 koji se dobija formulom Kk= [H+]*[CH3COO-]/[CH3COOH] i pošto se H+ i CH3COO- odnose 1:1 dobije se Kk = x2/[CH3COOH]. Kako se to radi za diprotične i triprotične?

Predrag Milosevic's picture

Za diproticne i triproticne kiseline postupak je pojdnostavljen ...racun uzima u obzir samo prvi stepen disocijacije...drugi i treci stepen disocijacije su toliko mali da "nisu vredni pomena" .

Ako rastvoris recimo fosfornu kiselinu ...gotovo sav [H+] potice iz prvog stupnja disocijacije...drugi stupanj je hiljadama puta manji, a da o trecem i ne govorim. To nam olaksava racun inace bis etotalno zapetljali sa matematikom.

Mislim, postoje matematicki izrazi koji uzimaju u obzir i ostale stupnjeve disocijacije...ali za srednju skolu je odlicna aproksimacija da se ostali stupnjevi zanemare.

Uostalom, i u gore pomenutom primeru sa sircetnom kiselinom ...napravljena je aproksimacija da znamo koncentraciju [CH3COOH]...ne, ne znamo...trbala bi da bude [CH3COOH - x]...ali to x je toliko malo da pisemo samo [CH3COOH]